fbpx

Loftræsting svína

Loftræsting svína

Loftæsting svínabúa skiptir máli.

Loftræsting svínabú

Loftræsting svínabú

Jöfnun loftst og hitastigs: Þetta fer fram yfirleitt með því að setja inn hringrásarviftu, eða viftu sem sér um hringrása loftinu um búið. Til eru fjölmargar leiðir til þess, en ein leið er að setja upp hefðbundna útblástursviftu og hengja í loftið. Slíkar viftur eru yfirleitt hagkvæmari og öflugri en venjulegar loftviftur. Þær koma einnig loftinu á hreifingu.

Loftræsting: Loftræstiviftur fyrri svínahús þurfa að vera öflugar. Halda þarf rakasöfnun í lágmarki og koma í veg fyrir uppsöfnun á gasi eins og kolmónoxíði, kolsýrlingi, ammoníaki og öðrum efnum. Tryggja þarf nægjanlega loftræstingu án þess að trufla hitastigið um of.

Reglugerð um Svínabú fjallar um loftræstingu (Reglugerð um aðbúnað og heilbrigði svína):

Tryggja skal eðlileg og nægileg loftskipti fyrir svín án þess að dragsúgur myndist í umhverfi þeirra. Skaðlegar lofttegundir skulu ekki berast inn til svínanna eða vera í umhverfi þeirra í heilsuskaðlegum styrk. Ekki skulu vera opin tengsl á milli haughúss og deilda. Við flutning á saur og þvagi úr deildum í haughús skal þess gætt að ekki hljótist af heilsutjón vegna losunar lofttegunda.

Svín fengið af http://www.wattagnet.com

Svín fengið af http://www.wattagnet.com


Nákvæmlega er tiltalið hversu mikil loftræsting á að vera:
Þar sem loftræstikerfi eru í svínahúsum skulu afköst þess vera eftirfarandi (m³/klst./grip):

HámarkLágmark
Fanggyltur
100
12
Gotgyltur + 10 spenagrísir á 10 kg
200
20
Fráfærugrísir, 7 – 20 kg, hóprekstur
Fráfærugrísir, 7 – 30 kg, hóprekstur
25
40
3
3
Unggrísir, 30 – 50 kg, hefðbundinn rekstur
Unggrísir, 30 – 50 kg, hóprekstur
40
50
8
6
Eldisgrísir 30 – 95 kg, hefðbundinn rekstur
Eldisgrísir 30 – 95 kg, hóprekstur
Eldisgrísir 30 – 120 kg, hefðbundinn rekstur
Eldisgrísir 30 – 120 kg, hóprekstur
75
100
100
125
10
8
10
8

Share this post